instagram
 

L’Equip

Forma part del nostre col·lectiu i participa en els nostres grups de treball per aportar solucions als reptes que afronten els serveis d’aigua urbans. Associa’t!

Òrgans de Govern

Els òrgans de representació, govern i administració de l’ASAC són els següents:

L’Assemblea General, integrada pels representats dels membres de número i dels membres col·laboradors, és qui fixa les línies generals de política d’actuació de l’Associació.

La Junta de Govern compta amb un membre per cadascun dels sectors que corresponen a gran, mitjana o petita empresa o servei, amb una representació suficient de l’àmbit territorial de Catalunya. Li corresponen totes les facultats de govern i administració de l’Associació.

La Comissió Executiva està formada pel president, vice-presidents i tresorer i té les facultats i poders que li delega la Junta de Govern.

El president, elegit per la Junta de Govern, representa públicament l’Associació i executa els acords adoptats pels òrgans de govern, entre d’altres.

El secretari general és qui vetlla pel bon funcionament de l’Agrupació, especialment en els seus aspectes administratius i de coordinació o consulta entre els seus membres.

L’ASAC és una associació professional, amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïda l’any 1983, pel que pot representar de forma col·lectiva davant l’administració pública a tots els associats en aquells temes que els afectin.

Poden ser-ne membres les persones físiques i jurídiques l’àmbit d’actuació de les quals sigui la producció de béns i serveis específicament relacionats amb la gestió integral dels recursos hidràulics a Catalunya.

En l’actualitat, aquest col·lectiu d’associats s’estima que gestiona l’abastament, en alta i/o baixa, a més de 7 milions de persones i el sanejament del gairebé el 28% de la població catalana.

mkd-team-image
Sr. Ruben Ruiz Arriazu
President

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC, Màster en Integral Water Management (UPC) i AMP per l’Institut d’Empresa. Representant designat per Aigües de Barcelona.

mkd-team-image
Sr. Joan Carles Ferraté Meseguer
Vicepresident segon

Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i postgrau en gestió d’Empreses a ESADE. Director gerent d’Aigües de Reus i experiència acumulada de 36 anys en el sector.

mkd-team-image
Sr. Alberto Valcarce Barba
Tresorer

Advocat, Llicenciat en Dret (UB), Màster en Urbanisme (UPF), Màster in Water Management (UPC), i PDD en Desenvolupament Directiu en Negocis Sostenibles (UPF). Director de Regulació. Representant designat per Mina Pública d'Aigües de Terrassa.

mkd-team-image
Sr. Alejandro Jiménez Marconi
Secretari

Llicenciat en dret per la UB, Advocat de la Generalitat en excedència, des del 2008 al Grup AGBAR amb diferents responsabilitat jurídiques, actualment Director Jurídic d'Aigües de Barcelona.

mkd-team-image
Sra. Ruth Fontanet Victoria
Vocal per Gran Empresa

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autonòma de Barcelona. Directora d’estratègia, comunicació i regulació. Representant designat per Companyia d’Aigües de Sabadell.

mkd-team-image
Sra. Tiphaine Anderbouhr
Vocal per Mitjana Empresa

Enginyera Superior en Ciències i Tecnologies de l’Aigua per l’Institut Superior d’Enginyeria de Montpellier. França. Tésina en Desinfecció d’Aigües Residuals. Máster en Gestió Integral de l’Aigua (UPC). Gerent d’Empresa Mixta. Representant designat per Companyia d’Aigües de Palamòs.

mkd-team-image
Sr. Guillem Treserra Prat
Vocal per Petita Empresa

Gerent d’Aigües de Vic, Màster en Tecnologia i Gestió de l’aigua. Representant designat per Abastaments Tractament i Control d'Aigües, SL.

mkd-team-image
Sr. Jordi Aguilera Orpinell
Vocal

Director de la delegació Nordest d'Aqualia. Representant designat per Aigües de Lleida UTE.

mkd-team-image
Sr. Jordi Agustí i Vergés
Vocal

Enginyer Industrial i Màster en Administració i Direcció d’Empreses. Gerent del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. Anteriorment, director de l’Agència Catalana de l’Aigua.

mkd-team-image
Sr. Joan L. Castillo i Castilla
Vocal

Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Director d’Aqualia a: Catalunya, Aragó, La Rioja, Navarra, Balears, Comunitat valenciana i regió de Múrcia.

mkd-team-image
Sr. Àngel Dutras i Congost
Vocal

Enginyer Tècnic Químic per la Universitat Politècnica de Catalunya i director de Prodaisa, empresa de gestió del cicle integral de l’aigua a petites poblacions de les comarques de Girona.

mkd-team-image
Sr. Xavier De Fuentes Muñiz
Vocal

Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitat Electric. Director d’Operacions de Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB).

mkd-team-image
Sr. Aurelià García Ruz
Vocal

Llicenciat en Ciències Químiques i director Gerent d’Aigües del Prat.

mkd-team-image
Sra. Mireia Hernan Gago
Vocal

Llicenciada en Administració i Gestió d’Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona i Enginyera Tècnica Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Representant designat per CASSA, Aigües i Depuració.

mkd-team-image
Sr. Daniel Milan Cabré
Vocal

Biòleg, Enginyer Tècnic Agrònom i PDG IESE. Director gerent d'EMATSA (Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, S.A.).

mkd-team-image
Sr. Marc Pifarré i Estrada
Vocal

Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i Màster en Administració i Direcció d’Empreses. Director general d’Aigües de Catalunya.

mkd-team-image
Sr. Marc Pons Criado
Vocal

Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitat en Hidràulica. Director de Clients. Representant designat per Aigües de Sant Pere de Ribes.

mkd-team-image
Sr. Josep-Xavier Pujol Mestre
Vocal

Enginyer de Canals, Camins i Ports, amb diferents postgraus en Enginyeria Municipal, Gestió Privada d’Infraestructures, Gestió d’Empreses d’Obra Pública, i un Màster en Gestió d’Infraestructures. Director Gerent del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT).

mkd-team-image
Sr. Antoni Ventura Ribal
Vocal

Advocat, economista i graduat en Història Contemporània. Porta exercint més de cinc anys com gerent d’Aigües de Manresa, S. A.

mkd-team-image
Sr. David Vila Ligero
Vocal

Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona. Ha realitzat estudis d’especialització en l’àmbit ambiental i de la gestió pública, amb un Màster en Gestió Ambiental i un Postgrau en Gestió i Administració Local. Director d'ATL.

mkd-team-image
Sr. Xavier Ventayol Carbonell
Tresorer

Director General de Mina Pública d'Aigües de Terrassa, S.A.

mkd-team-image
Sr. Joaquim Vicens Alay
Vocal per mitjana empresa

Enginyer Industrial I Enginyer Tècnic Electrònic Industrial per la Universitat de Girona. Director àmbit Catalunya Nord d’Agbar.

mkd-team-image
Sr. Jordi Fontana Usó
Vocal

Biòleg per la Universitat de Barcelona, especialitzat en Biotecnologia. Màster en Gestió Integral de l’aigua per la Universitat Politècnica de Catalunya. Director d’operacions d’Aigües de Barcelona.

mkd-team-image
Sr. Emili Giralt Via
Vocal

Geòleg per la Universitat de Barcelona, especialitzat en hidrologia subterrània.

Subscriu-te

* indica necessari

Pots donar-te de baixa en qualsevol moment fent clic a l'enllaç al peu de pàgina dels nostres correus electrònics. Per obtenir informació sobre les nostres pràctiques de privadesa, visiteu el nostre lloc web.

Utilitzem Mailchimp com a plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per subscriure's, reconeixeu que la vostra informació serà transferida a Mailchimp perquè la processi. Obteniu més informació sobre les pràctiques de privadesa de Mailchimp aquí.