Zona privada

Jornades i seminaris organitzats

AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

Contacte
ACTIVITATS ORGANITZADES
 • Dotzena Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya.
  Sant Cugat del Vallès, 18 d’Abril de 2018

 • Onzena Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya.
  Terrassa, 20 d’Octubre de 2015

 • Desena Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya.
  Tarragona, 28 de novembre de 2013

 • Novena Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya.
  Igualada, 22 de novembre de 2011

 • Vuitena Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya.
  Terrassa, 1 de desembre de 2009

 • Setena Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya.
  Barcelona, 13 i 14 de novembre de 2008

 • Sisena Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya.
  Demanda i Recursos: per a una gestió responsable i eficient.
  Museu de la tècnica de Manresa, 19 d’abril de 2005

 • Cinquena Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya.
  La nova legislació de l’aigua de consum humà R.D. 140/2003.
  Bellaterra, 29 de gener de 2004

 • Setenes Jornades sobre la Millora de la Gestió de l’Aigua a Catalunya.
  «Catalunya: temps d’aigua. De l’abastament en alta al sanejament integral».
  Girona, 13 i 14 de març de 2003

 • Sisenes Jornades sobre la Millora de la Gestió de l’Aigua a Catalunya.
  «Catalunya: temps d’aigua. 6 propostes per a una nova gestió».
  Vic, 26 i 27 d’octubre de 2000

 • Trobada de professionals dels Serveis d’aigua de Catalunya.
  Tarragona, 4 de desembre de 1998

 • Cinquenes Jornades sobre la millora de la gestió de l’aigua a Catalunya.
  «Preparant-nos per al 2000».
  Reus, 28 i 29 de maig del 1997

 • Quarta Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya.
  «Per una gestió al servei dels uruaris».
  Olot, 19 d’octubre del 1995

 • Quartes Jornades sobre la millora de la gestió de l’aigua a Catalunya.
  Pals, 27, 28 i 29 d’octubre del 1993

 • Tercera Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya.
  «Les necessitats de recursos hidràulics (la previsió de la demanda)».
  «Coexistència de serveis a la via pública».
  «Presentació de l’enquesta sobre l’abastament a Catalunya 1991».
  Sitges, 26 de novembre del 1991

 • Terceres Jornades sobre la millora de la gestió de l’aigua a Catalunya.
  Tarragona, 22, 23 i 24 de novembre de 1989

 • Segona Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya.
  «Els aspectes sanitaris del proveïment públic de l’aigua».
  Cerdanyola, 16 de febrer del 1988

 • Segones Jornades sobre la millora de la gestió de l’aigua a Catalunya.
  La Seu d’Urgell, 8, 9 i 10 d’octubre del 1986.

 • Primera Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua de Catalunya.
  «Automatització d’instal·lacions d’abastament i sanejament d’aigua»
  Vic, 10 d’octubre del 1985

 • Primeres Jornades sobre la millora de la gestió de l’aigua a Catalunya.
  Figueres, 14, 15 i 16 de març del 1984

AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

ASAC

Contacte
Zona privada