Zona privada

Altres activitats

AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

Contacte

Relació d’altres activitats


PATROCINIS I COL·LABORACIONS
 • Soci estratègic del «Programa Master en Gestió Integral de l’Aigua», de nova creació, organitzat per la Fundació Politècnica de Catalunya i Fundació Agbar. 
 •  Col·laboradors del «Curs Internacional d’Hidrologia Subterrània«, organitzats per la Fundació Internacional d’Hidrologia Subterrània de Barcelona, que actualment estant a la seva XXXVI edició.
 •  Patrocinadors del «Curs Tecnics de l’Aigua», organitzat pel Grup de Tecnologia de l’Aigua, de la Universitat Politècnica de Catalunya, en totes les seves convocatòries realitzades (no existeix actualment).

ALTRES ACTIVITATS
 • Entrevista al Sr. Antoni Piera, President de l’Agrupació, publicada en la revista mensual de les comarques de Tarragona, «Indicador Económico». Reus, octubre 2002
 • Participació a la Taula Rodona sobre «La gestió de l’aigua», organitzada per la Comissió d’Economia del Medi Ambient del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Van participar-hi la Sra. Marta Lacambra, directora general de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Sr. Josep Puigpelat, secretari d’Unió de Pagesos, Sr. Francesc Rubio, director d’AITASA i Sr. Marià Galí, vicepresident de l’ASAC. Barcelona, 24 d’abril de 2002
 • Participació a la Taula Rodona, organitzada per «El Periódico», sobre la «Nova cultura de l’aigua», celebrada a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Van participar-hi el Sr. Jordi Cabot, director de l’Àrea de Planificació de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Sr. Carles Conill, gerent de l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient, el Sr. Joan Compte, director general de Depurbaix, el Sr. Josep Puigpelat, responsable de medi ambient i aigua d’Unió de Pagesos i el Sr. Marià Galí, vicepresident de l’ASAC. Barcelona, 20 de febrer de 2002
 • Participació del Sr. Antoni Piera, President de l’ASAC, a la jornada sobre «La nova cultura de l’aigua», organitzada per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. Barcelona, 11 de desembre de 2001
 • Participació del Sr. Marià Galí, Vicepresident de l’ASAC, a l’Assemblea General anual de la «Union des Industries et Entreprises de l’Eau et de l’Environnement», amb l’exposició «Las empresas del sector agua de Catalunya y las características del servicio que prestan». Barcelona, 19 d’octubre de 2001
 • Presència a les Jornades anuals de l’AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento), amb un estand propi on es presentava el nou microsite «L’aigua». Lleida, 30 i 31 de maig i 1 de juny de 2001
 • Visita a la col·locació de l’emissari submarí de la Planta Depuradora del Baix Llobregat. El Prat de Llobregat, 13 de juny de 2001
 • Reportatge monogràfic sobre la gestió de l’aigua en el diari El Periódico, dins l’especial «Catalunya Construeix». Barcelona, 12 de juliol de 2000
 • Visita a les instal·lacions de la «Compagnie Nationale d’Amenagement de la Region du Bas-Rhône et du Languedoc». Nîmes, 6 i 7 d’octubre de 1999
AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

ASAC

Contacte
Zona privada