12ª Jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya

12ª Jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya
Revista Blau 15